White & Rosata, LLC
Commercial Real Estate Valuation & Counseling

 

 

 

 

 

QUALIFICATIONS

 

 

Christopher J. Rosata, MAI     

    

Scott White, MAI

 

Jim March

 

Zak smith

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 White & Rosata